ÖDÜL VE YARDIM TALİMATGAHNAMESİ

ULUSLARARASI ŞAMPİYONA ÖDÜL PROGRAMI

  

POWERLIFTING S.M. S.W FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

ULUSLARASI ŞAMPİYONALAR İÇİN OTEL+UÇAK+TRANSFER+MÜSABAKA AİDATI’NIN KARŞILANMA KOŞULLARI 

(Karar Tarihi: 02.03.2020 – Yayın Tarihi : 12.03.2020)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı, ulusal ve uluslararası Powerlifting S.M ve S.W federasyonu faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara yardım yapılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu talimat, Dünya Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonaları ve IPF Federasyonunun uluslararası alanda düzenlediği yüksek prestijli  Powerlifting S.M ve S.W federasyonu tarafından katılımına karar verilmiş müsabakaları için desteği kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu talimatta geçen;

a)Federasyon : Powerlifting S.M ve S.W federasyonu

b)Federasyon Başkanı : Powerlifting S.M ve S.W federasyonu Başkanı’nı

c)Uluslararası Müsabaka : Powerlifting S.M ve S.W federasyonu yıllık faaliyet programında yer

alan ve yurt dışı spor müsabakalarını.

d)Katılım gösterilen uluslararası müsabakalarda Open yaş kategorisinde Total’de  en az 3.olan sporcunun Müsabaka aidatının tamamı, 2. Olan sporcunun uçak biletleri+müsabaka aidatı

Şampiyon olarak istiklal marşımızı dinleten Ay yıldızlı bayrağımızı onurlandıran sporcuların tüm yurt dışı masrafları karşılanmakla beraber. 1 tam cumhuriyet altını ödül verilir.

Open yaş kategorisi dışında sub-junior ve junior kategorilerinde total’de şampiyon olan sporculara yarım cumhuriyet altını ödül verilir.

e)Ödül : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını

f)Ferdi Spor :Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı müsabakayı

g)Müsabaka : Bu talimatta yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,

h)Spor Elemanı:Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ödül verilebilecek spor müsabakaları

Madde 4 – a) Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ve diğer uluslar arası ve ulusal müsabakalarda federasyon bütçesi ve sponsorlar dikkate alınarak yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda ödüllendirme yapılır.

a) Sporculara

b) Uluslararası alanda Başta Dünya, Avrupa Şampiyonaları ve Asya Şampiyonaları olmak üzere ayrıca ülkemizi tanıtıcı ve

önemli görülen turnuvalarda başarı elde eden sporculara yönetim kurulunun kararı ile ayni veya nakdi ödül verilebilir.

Madde 5– Ülkemizi uluslararası alanda belirtilen şekilde belirtilen müsabakalarda başarı ile temsil eden,sporcuların

Milli Takımlar Düzeyinde ve Ferdi Uluslararası Maddi Ödüllü Müsabakalarda Kazandığı

Ödüllerin Dağıtılması

Madde 6 –Federasyonumuzun sporcularının katıldıkları uluslararası maddi ödüllü müsabakalarda, kazandığı maddi ödülün tamamı kazanan sporcuya aittir.

Ödüllerin Veriliş Şekli

Madde 7 – Ödüller, federasyon yönetim kurulunun kararı ile verilir. Verilecek ödül

taksitlere bölünüp verilebilir.

Aynı Müsabakada Ödül Alınması

Madde 8– Uluslararası seviyedeki aynı ferdi müsabakada birden fazla başarı elde

eden sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir

Madde9– Dopingli olduğu tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, verilen ödüller geri alınır. Herhangi bir disiplin cezası alındığında verilen her türlü teşvik primi, ayni ve/veya nakdi yardım ve ödül kesilir.

Madde 10– Devleti ülkesi ve milleti bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin niteliklerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatılan sporcuların alacakları ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez.

Madde 11– Ödüllendirilecek olan sporcunun son bir yıl içerisinde disiplin kurulunca uyarı ve ceza almamış olmaları gerekir.

Tescil Şartı

Madde 13 – Bu talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.